|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Álláshirdetés
Pályázati felhívás
 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
műszaki vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • a műszaki, technikai terület irányítója az FMK és valamennyi tagintézmény vonatkozásában;
 • feladata a költségvetési szerv szakmai tevékenységéhez szükséges műszaki, technikai eszközök biztosítása és működtetése;
 • az eszközök ütemezett tervezésű karbantartása;
 • felelős a saját kivitelezésben megoldható felújításokért és javítások elvégzéséért;
 • feladata a műszaki szabályzatok felülvizsgálata;
 • feladata a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályoknak megfelelő Intézményi működés biztosítása;
 • kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az anyagellátást;
 • biztosítja és összehangolja a rendezvényekkel kapcsolatos technikai műszaki teendők személyi és tárgyi feltételeit;
 • felelős az FMK-ban és a tagintézményekben a közbeszerzési eljárások hatályos jogszabályokban rögzített betartásáért;
 • felelős a rendezvények hátterének biztosításához az ajánlattételi kötelezettségnek eleget tenni és az ajánlattételi eljárásokat lebonyolítani, adminisztrálni;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi, az igazgató megbízása szerint a tagintézmények ingó- és ingatlanvagyonának, vagyonleltárának állapotát, műszaki színvonalát;
 • felelős a gépjárműpark műszaki állapotának és tisztaságának folyamatos ellenőrzéséért, a megfelelő gépjármű üzemeltetés biztosításáért;
 • ellenőrzi a szállítólevelek szabályos vezetését;
 • felelős az FMK és tagintézményei eszközparkjának folyamatos karbantartásáért, állagának megóvásáért és annak rendeltetésszerű használatáért;
 • köteles az FMK és tagintézményei eszközparkjáról naprakész nyilvántartást vezetni;
 • felelős a műszaki személyzet és eszközkapacitás rendezvényekhez igazodó magas színvonalú biztosításáért;
 • együttműködik a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központtal műszaki vonatkozású kérdésekben;
 • gondoskodik az anyagok és eszközök szakszerű és biztonságos tárolásáról.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Közművelődési intézmény - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Szakmai önéletrajz, • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a foglalkozástól el nem tiltást, • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Egyetem.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek András nyújt, a 1/216-1300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K429/2017, valamint a munkakör megnevezését: technikus.
vagy A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beadott érvényes pályázatok alapján a pályázó személyéről a meghallgatását követően az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.fmkportal.hu - 2017. április 24.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmkportal.hu honlapon szerezhet.
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva