GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL   |   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Álláshirdetés
Pályázati felhívás
 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

művelődésszervező
munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • az FMK és Intézményei gyermekprogramjainak teljes körű szervezése, előkészítése, lebonyolítása;
 • Intézményen belüli alkalmi rendezvények teljes körű szervezése, előkészítése és lebonyolítása;
 • a Ferencvárosi Önkormányzat Idősügyi referensével együttműködve az idősügyi programok közös szervezése Intézményen belül;
 • a Ferencvárosi Önkormányzat Ifjúsági referensével együttműködve az ifjúsági programok közös szervezése Intézményen belül.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, művelődésszervező/andragógus,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • művelődésszervező - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • magyar állampolgárság

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, művelődésszervező/andragógus,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek András nyújt, a 30/659-7889 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 27.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-182/2018, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.fmkportal.hu - 2018. február 20.

 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva