|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Konnektor - Házirend
Konnektor – Művészeti Inkubátorház
Házirend
 
 
 
» Vissza a Konnektor főoldalára
 
 1. Az intézmény megnevezése:
  Konnektor Művészeti Inkubátorház
 1. A Konnektor Művészeti Inkubátorház a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei tagintézménye, a Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Kulturális Intézmény.
 1. Az intézmény nyitva tartása:
  A termeket 7 és 24 óra között lehet használni, a nyitvatartási időn kívül előre egyeztetett időpontban lehet belépni.
 1. 22.00 óra után hangoskodni tilos.
 1. A nagyteremben rendezvények 7.00-22.00 óra között tarthatók.
 1. A termeket az átvételkori állapotában köteles visszaszolgáltatni a bérlő, tisztasági festéssel.
 1. Bármely bérlő kezdeményezésére Inkubátor Tanács szavazás indítható a kizárásról (50%+1 szavazattal kitehető).
 1. A közös helyiségeket használata után átvételi állapotban kell visszaadni.
 1. A közös helyiségek (aula, színpad, tárgyaló) előzetes egyeztetés után foglalhatók le, összhangban a programokkal legkésőbb egy héttel az esemény előtt kell az igényt leadni a ház koordinátor számára. A külsős szervezőkkel minden esetben szerződést kötünk.
 1. Lemondani a rendezvény előtt három nappal lehet.
 1. Bulizni a műteremben tilos.
 1. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.
 1. A Konnektor Művészeti Inkubátorház területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
 1. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az általa okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
 1. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel, felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
 1. Rendezvényeink során Önökről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi reklám kommunikációs anyagon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik.
 1. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és tudatmódosító szerek használata. Dohányozni csak az erre kijelölt helyeken lehet.
 1. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
 1. A Konnektor Művészeti Inkubátorház épületébe behozott értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
 1. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
 1. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.
 1. A termekben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. 14 év alattiak csak felnőtt kísérővel és felügyelete alatt látogathatják az intézményt.
 1. A terem kulcsát a portai nyilvántartás kitöltése után felnőtt veheti fel, majd a foglalkozást követően kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.
 1. Az Intézmény területére behozott állatokért a gazdájuk felel.
 1. Kerékpárt, rollert az arra kijelölt helyen kell tárolni.
 1. Pandémiás rendelkezések:
 • A Kormány 431/2020. (IX. 18.) sz., a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről hozott rendelete értelmében, valamint Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 46/2020. (IX. 15.) és 21/2020. (IV. 23.) rendeleteinek eleget téve, az FMK és Intézményei, mint közművelődési feladatot ellátó épületek zárt tereiben, a látogatók számára nyitva álló területein, a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles maszkot viselni.
 • A kötelezettség betartását a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a rendőrség is ellenőrizheti.
 • Rendezvényeink csak egészséges állapotban látogathatóak.
 • Rendezvényeinken kérjük az 1,5 méteres távolság megtartását.
 • A maszkot nem viselők, a ház dolgozóinak felszólítására, kötelesek elhagyni az épületet. A rendeletnek megfelelően, amennyiben a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a ház munkatársainak kötelességük értesíteni a rendőrséget.
 1. A házirendet be nem tartók az intézmény elhagyására felszólíthatók, az intézmény látogatásától eltilthatók.
Budapest, 2021. március 29.

Kerek András
igazgató
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva