|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Házirend
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
Házirend
 
 1. Az intézmény megnevezése:
  Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
 1. A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Kulturális Intézmény.
 1. Az intézmény nyitva tartása:
  hétfő – kedd – csütörtök – péntek – szombat – vasárnap 6.00–22.00 óra között, szerda 6.00-23.00.
 1. Az FMK rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás, ill. a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse. A belépőjegyeket és tandíjakat a külön kijelölt pénztárnál lehet megvásárolni, illetve befizetni.
 1. Az FMK területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
 1. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az általa okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.
 1. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak.
 1. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel, felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.
 1. Színháztermi előadások alkalmával az előteret az előadás kezdete előtt 30 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni.
 1. Rendezvényeink során Önökről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi reklám kommunikációs anyagon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik.
 1. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányozni csak az erre kijelölt helyeken lehet.
 1. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
 1. A termekben étel és szeszes ital fogyasztása TILOS.
 1. A színházterembe ételt és italt, valamint kabátot bevinni TILOS. A ruhatár használata kötelező!
 1. Az FMK épületébe behozott, nem a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
 1. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
 1. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.
 1. A kulturális központban étel- és italforgalmazás kizárólag a kávézó bérlőjét illeti meg, térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges. A büfé a meghirdetett programok befejezését követően köteles bezárni.
 1. A termekben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. 14 év alattiak csak felnőtt kísérővel és felügyelete alatt látogathatják az intézményt.
 1. A terem kulcsát a portai nyilvántartás kitöltése után felnőtt veheti fel, majd a foglalkozást követően kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.
 1. Az Intézmény területére állatot behozni tilos. Kivételt képeznek a vakvezető kutyák.
 1. Kerékpárt, rollert az arra kijelölt helyen kell tárolni.
 1. A házirendet be nem tartók az intézmény elhagyására felszólíthatók, az intézmény látogatásától eltilthatók.
Budapest, 2022. június 27.

Kerek András
igazgató
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva