GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL   |   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Álláshirdetés
Pályázati felhívás
 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Dési Huber István Művelődési Ház 1091 Budapest, Toronyház u. 17/B.

közművelődési szakember II. (művelődésszervező) munkakör betöltése mellett a Dési Huber István Művelődési Ház szakmai vezető


munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1091, Toronyház u. 17/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Dési Huber István Művelődési Ház (tagintézmény) szakmai irányítása, a tagintézmény éves munkatervének, beszámolójának és statisztikai jelentéseinek elkészítése, a megfelelő működés biztosítása. Összefogja és összehangolja a tagintézményben munkát végzők tevékenységét. Részt vesz a programok zavartalan lebonyolításában, az előkészítéstől az ellenőrzésig, értékelésig. A tagintézmény tevékenységéhez szükséges technikai feltételekről és beszerzendő anyagokról a gondnoki, technikusi és gazdasági részlegekkel egyeztetve gondoskodik. A tagintézmény termeinek igénybevételéről naprakész beosztást készít, a tagintézmény saját rendezvényei és a terembéres rendezvények összehangolásában közreműködik. A József Attila-lakótelepi és a ferencvárosi civil szervezetekkel, egyesületekkel, intézményekkel történő kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, valamint végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának (felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű, az OKJ-ban meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, felsőfokú kultúrális menedzser, a felsőfokú közművelődési menedzser megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány) és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat. Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
 • Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vezetői gyakorlat
 • Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, ne álljon foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű megbízhatóság,
 • Kiváló szintű rugalmasság,
 • Kiváló szintű terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz
 • szakmai vezetői program
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata
 • büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2.) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt nem állást igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek András nyújt, a 06/1 476-34-25-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller u. 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-858/2017., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember II. (művelődésszervező).
vagy A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott érvényes pályázatok alapján a pályázó személyéről a bizottsági meghallgatást követően az igazgató határoz.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmkportal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva